MM52.net / Spencer Gordon Benne Spencer Gordon Bennet 
Spencer Gordon Benne Spencer Gordon Bennet

Spencer Gordon Benne Spencer Gordon Bennet

俳優 , 年齢: 94 ( 星座: 山羊座, 旧正月: 蛇 )
誕生日: 1893年1月5日 木曜日
死にます: 1987年10月8日 木曜日
出身地: 美国,纽约,布鲁克林
身長: 188cm